Steinerschool Antwerpen zoekt dringend een vervanging voor haar zorgcoördinator en -ondersteuner in de derde, vierde, vijfde en zesde klas.

Word jij onze nieuwe zorgcoördinator/-ondersteuner (m/v/x)? (vervangingsopdracht)

Het vraagt heel wat om zorgcoördinator bij ons te zijn.
De zorg in onze school richt zich in belangrijke mate op de motivatie en het welbevinden van de kinderen.
Het stimuleren van zelfstandigheid is hierbij een sleutelbegrip: wanneer een kind de kans krijgt om zichzelf te zijn, met zijn vermogen én zijn onvermogen, kan het een duidelijker zelfbeeld ontwikkelen en een beter zelfgevoel krijgen.
Vanuit dit ‘goed’ basisgevoel ontwikkelt het kind initiatief en creativiteit en kan er een leef- en leerklimaat ontstaan die gebaseerd zijn op verbondenheid en wederzijds respect.
Om dit bij de kinderen te kunnen realiseren, moet er een degelijke samenwerking zijn met het CLB, het lerarenteam en de ouders.

Hoe kan je dit als zorgcoördinator mogelijk maken?

 • Samen met de klasleraar en de zorgondersteuner breng je de zorgnoden van de kinderen in kaart en giet het in een gedegen zorgplan.
 • Je bewaakt het zorgcontinuüm
 • Je bent betrokken bij klasbesprekingen en verslaggeving
 • Je volgt de LVS-toetsen op
 • Je verzorgt samenwerking met CLB & ONW
 • Je onderhoudt contacten met andere noodzakelijke externe instanties i.f.v. begeleiding van kinderen
 • Je adviseert en ondersteunt wat betreft doorstroming naar middelbaar
 • Je werkt samen met het zorgteam van Hibernia onze middelbare school
 • Je bewaakt de kwaliteit van ons pedagogisch project en didactisch handelen in samenwerking tot het geheel.
 • Je bent betrokken bij oudergesprekken.

Wij willen graag een zorgcoördinator die:

 • ondersteunend*, communicatief* en empatisch* is
 • noden* en zorgbehoeften* kan aanvoelen & lezen
 • een grote affiniteit heeft met de steinerpedagogie en thuis is in de didactische methodes voor taal en rekenen.
 • degelijk is in rapporteren en overbrengen van noodzakelijke zorg/ kwaliteitsinterventies
 • over flexibiliteit, teamspirit en levenservaring beschikt.

Je kan rekenen op de nodige ondersteuning, maar we gaan er wel van uit dat je de opdracht zelfstandig kan waarmaken.

Lees ook onze visie op zorg: https://steinerschoolantwerpen.be/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/wegwijzer_2018_2019_web.pdf
(pagina 27)

Geïnteresserd? Mail je kandidatuur (motovatie + cv) naar ann.galland@steinerschoolantwerpen.be

*naar leraren, kinderen én ouders


 

Steinerschool Antwerpen Basisschool zoekt voor onmiddellijke indiensttreding (vervangingscontract)

Voltijdse kleuterleraar m/v/x in de Volkstraat

Onze school zoekt dringend een nieuwe medewerker met een subsidieerbaar lerarendiploma (kleuteronderwijs) die snel beschikbaar is om een zieke collega tijdelijk te vervangen.

Heb je ervaring met of een opleiding in de steinerpedagogie?
Sta je open voor de actualisering van het onderwijs op basis van de specifieke noden van kinderen?
Wil je kunstzinnig en handelingsgericht (leren) werken vanuit de impuls van de steinerpedagogie?

Dan is deze vacature wellicht iets voor jou.

Je kan rekenen op de nodige ondersteuning, maar we gaan er wel van uit dat je de lesopdracht zelfstandig kan waarmaken.

Geïnteresserd? Mail je kandidatuur (motivatie + cv) naar ann.galland@steinerschoolantwerpen.be