Steinerschool Antwerpen Basisschool zoekt voor haar school in de Volkstraat

een directeur m/v/x

Al zeggen we er onmiddellijk bij dat in het steineronderwijs een directeur in de klassieke betekenis van het woord, niet bestaat.
Want de m/v/x die wij zoeken,

 • benadert zijn medewerkers zoals de klasleraren hun kinderen: door een kader te scheppen waarbinnen iedereen zichzelf kan ontwikkelen binnen een warme gemeenschap,
 • zorgt hierbij voor verbinding: met elkaar, met de kinderen, met de school, met de ouders en met de omgeving,
 • ontwikkelt en initieert stapsgewijze groeiprocessen binnen een cultuur van horizontale samenwerking.

Hierin staat u (m/v/x) natuurlijk niet alleen.
Er is een ervaren team naast en achter u en er is de collega-directeur van onze groeiende basisschool in de Lamorinièrestraat/Transvaalstraat.

Een bijkomende uitdaging is dat onze school zich middenin een transitie bevindt. Vorig jaar beslisten namelijk vier Antwerpse steiner-basisscholen, waaronder onze twee scholen, om intenser te gaan samenwerken met het oog op één gezamenlijk bestuur en één directieteam.
U zal mee het pad kunnen vormen dat deze vier scholen gezamenlijk zullen lopen, uw specifieke expertise inbrengen in het nieuwe directieteam en het voltallige team meenemen op deze weg van de verandering.

En o ja, het schoolgebouw deelt u met de medewerkers van het middelbaar (10 klassen). Samen dragen jullie zorg voor de gemeenschappelijke delen.

Wat zijn nu concreet de belangrijkste taken?

 • randvoorwaarden scheppen voor een liefdevolle dagelijkse gang van zaken in onze basisschool Volkstraat (1 peuterklas, 2 kleuterklassen, 6 lagere schoolklassen en 24 medewerkers)
 • de vertaalslag maken van het beleid naar het schoolleven
 • medewerkers aansturen, begeleiden en enthousiasmeren
 • voeling houden met alle geledingen van het schoolleven (ouderraad, bestuur …)
 • in constructieve dialoog gaan met de medebewoners van het schoolgebouw (het middelbaar)

Wat verwachten wij precies van u?

 • u hebt voeling met het onderwijs
 • u staat open voor de steinerpedagogie
 • u bent flexibel in hoofd, hart en handen
 • u beschikt over een subsidieerbaar diploma

Wat hebben wij u te bieden?

 • autonomie
 • inwerkmogelijkheid (tegen verloning) vanaf 1 januari 2019 en uiterlijke indiensttreding op september 2019
 • een werkplek in een van de mooiste art-nouveaugebouwen van de stad.

Bent u onze m/v/x?
Mail eerst naar meylemans.danny@skynet.be voor een gedetailleerde functieomschrijving en beslis daarna of u hem nog een tweede keer mailt met uw cv en motivatie.

 


Steinerschool Antwerpen Basisschool zoekt een

Klasleraar (m/v/x) eerste klas (4/5 vervanginscontract)

Heb je ervaring met of een opleiding in de steinerpedagogie?
Sta je open voor de actualisering van het onderwijs op basis van de specifieke noden van kinderen?
Wil je kunstzinnig en handelingsgericht (leren) werken vanuit de impuls van de steinerpedagogie?

Onze juf Hannelore is zwanger en gaat begin februari 2019 met zwangerschapsverlof.
Ze is de klasleraar van de eerste klas in onze groeiende basisschool in de Lamorinièrestraat.
En voor haar zoeken wij nu een vervanger (m/v/x).
Iemand die de individuele talenten van de kinderen mee wil ontplooien en hen met veel warmte hun plaats in de wereld wil laten ontdekken.
Je kan rekenen op de nodige ondersteuning, maar we gaan er wel van uit dat je de lesopdracht zelfstandig kan waarmaken.

Geïnteresserd? Mail je kandidatuur (motovatie + cv) ten laatste op 12 november 2018 naar ietje.visser@steinerschoolantwerpen.be