Ben jij (m/v/x)
dynamisch, gestructureerd, menslievend?

Heb jij ervaring met
de steinerpedagogie, besturen, het leven?

Ben je bereid je volop
te ‘smijten’, te verdiepen en tegelijkertijd het overzicht behouden?

Staan ‘verbinding’, doelgerichtheid en praktische zaken op je dagelijkse agenda?

Misschien is dit dan wel iets voor jou:
groeiende Steinerschool Antwerpen Basisscholen vzw kan bijkomende directeur aanwerven

In Antwerpen heeft de Steinerschool Antwerpen Basisscholen vzw twee scholen op drie vestigingsplaatsen:
– in de Volkstraat een volwaardige basisschool
– in de Transvaal- en de Lamorinièrestraat een groeiende kleuter- en lagere school.
We hebben 323 leerlingen, 28 leraren en een aantal ondersteunende medewerkers.

Deze groeiende populatie, met een heel eigen dynamiek, kan een tweede directeur goed gebruiken. Het nieuwe directieteam zal alle beleidsdomeinen én de bijhorende praktische organisatie ervan opvolgen en beheren.
We zijn op zoek naar iemand die het schoolbeleid mee kan vormgeven, realiseren en communiceren. Die de coördinatie opneemt van de globale schoolorganisatie in zijn diverse aspecten. Vanzelfsprekend in overleg en samenwerking.

En ja … in een kleine school als de onze neem je ook de telefoon op, troost je een kind dat gevallen is en sta je aan de schoolpoort.

Voor een meer gedetailleerd profiel en functieomschrijving kan je mailen tot 23 april naar Hendrik: hendrik.steinerschool.rvb@outlook.be.


Steinerschool Antwerpen Basisschool zoekt een

Multi-inzetbare leraar (m/v/x) lagere school (12 u of 20 u)

Heb je ervaring met of een opleiding in de steinerpedagogie?
Sta je open voor de actualisering van het onderwijs op basis van de specifieke noden van kinderen?
Wil je kunstzinnig en handelingsgericht (leren) werken vanuit de impuls van de steinerpedagogie?

Dan is deze vacature wellicht iets voor jou.
Ze gaat in op 1 september 2018.

Wij zijn namelijk op zoek naar een nieuwe medewerker (m/v/x) die gedurende enkele uren per week een klas kan overnemen en daarnaast enkele uren zorg wil opnemen.

Je kan rekenen op de nodige ondersteuning, maar we gaan er wel van uit dat je de opdracht zelfstandig kan waarmaken.

Geïnteresserd? Mail je kandidatuur (motivatie + cv) ten laatste op 22 mei naar ietje.visser@steinerschoolantwerpen.be


Klasleraar (m/v/x) lagere school

Heb je ervaring met of een opleiding in de steinerpedagogie?
Sta je open voor de actualisering van het onderwijs op basis van de specifieke noden van kinderen?
Wil je kunstzinnig en handelingsgericht (leren) werken vanuit de impuls van de steinerpedagogie?

Dan is deze vacature wellicht iets voor jou.
Ze gaat in op 1 september 2018.

Wij zijn namelijk op zoek naar een nieuwe klasleraar (m/v/x) die de individuele talenten van de kinderen mee wil ontplooien en hen met veel warmte hun plaats in de wereld wil laten ontdekken.

Je kan rekenen op de nodige ondersteuning, maar we gaan er wel van uit dat je de lesopdracht zelfstandig kan waarmaken.

Geïnteresserd? Mail je kandidatuur (motivatie + cv) ten laatste op 22 mei naar ietje.visser@steinerschoolantwerpen.be


Word jij onze nieuwe zorgleraar (m/v/x)? (12 u)

Voor volgend schooljaar zoekt de Steinerschool Antwerpen twee ervaren zorgleraren voor de tweede, derde, vierde, vijfde en zesde klas.
De ene zorgleraar (4 u) werkt in onze vestging in de Lamorinièrestraat en de andere (8 u) in de Volkstraat.

Het is niet niks, zorgleraar zijn.
De zorg in onze school richt zich in belangrijke mate op de motivatie en het welbevinden van de kinderen.
Het stimuleren van zelfstandigheid is hierbij een sleutelbegrip: wanneer een kind de kans krijgt om zichzelf te zijn, met zijn vermogen én zijn onvermogen, kan het een duidelijker zelfbeeld ontwikkelen en een beter zelfgevoel krijgen.
Vanuit dit ‘goed’ basisgevoel ontwikkelt het kind initiatief en creativiteit en kan er een leef- en leerklimaat ontstaan die gebaseerd zijn op verbondenheid en wederzijds respect.

Heb jij de expertise om mee te zorgen voor dit goed basisgevoel?
Je detecteert samen met de klasleraar en de zorgcoördinator de zorgnoden van de kinderen en werkt met hen het zorgplan van de klas uit.
Met deze ene zin verwachten we heel wat vaardigheden, capaciteiten en inzichten.
Want:
Een zorgleraar (m/v/x) is
ondersteunend*, communicatief* en empatisch*.
Hij kan de didactische methodes van de steinerpedagogie verwerken in de dagelijkse praktijk.
Flexibel, teamspirit en levenservaring zijn eveneens onontbeerlijk.

Je kan rekenen op de nodige ondersteuning, maar we gaan er wel van uit dat je de opdracht zelfstandig kan waarmaken.

Lees ook onze visie op zorg: https://steinerschoolantwerpen.be/wpcontent/uploads/sites/3/2017/08/170802_steinerschool_wegwijzer_web.pdf (pagina 25)

Geïnteresserd? Mail je kandidatuur (motovatie + cv) ten laatste op 22 mei naar ietje.visser@steinerschoolantwerpen.be

*naar leraren, kinderen én ouders