Steinerschool Antwerpen Basisschool zoekt een

Multi-inzetbare leraar (m/v/x) lagere school (12 u)

Heb je ervaring met of een opleiding in de steinerpedagogie?
Sta je open voor de actualisering van het onderwijs op basis van de specifieke noden van kinderen?
Wil je kunstzinnig en handelingsgericht (leren) werken vanuit de impuls van de steinerpedagogie?

Dan is deze vacature wellicht iets voor jou.
Ze gaat in op 1 september 2018.

Wij zijn namelijk op zoek naar een nieuwe medewerker (m/v/x) die gedurende enkele uren per week een klas kan overnemen en daarnaast enkele uren zorg wil opnemen.

Je kan rekenen op de nodige ondersteuning, maar we gaan er wel van uit dat je de opdracht zelfstandig kan waarmaken.

Geïnteresserd? Mail je kandidatuur (motivatie + cv) ten laatste op 15 april naar ietje.visser@steinerschoolantwerpen.be


Klasleraar (m/v/x) lagere school

Heb je ervaring met of een opleiding in de steinerpedagogie?
Sta je open voor de actualisering van het onderwijs op basis van de specifieke noden van kinderen?
Wil je kunstzinnig en handelingsgericht (leren) werken vanuit de impuls van de steinerpedagogie?

Dan is deze vacature wellicht iets voor jou.
Ze gaat in op 1 september 2018.

Wij zijn namelijk op zoek naar een nieuwe klasleraar (m/v/x) die de individuele talenten van de kinderen mee wil ontplooien en hen met veel warmte hun plaats in de wereld wil laten ontdekken.

Je kan rekenen op de nodige ondersteuning, maar we gaan er wel van uit dat je de lesopdracht zelfstandig kan waarmaken.

Geïnteresserd? Mail je kandidatuur (motivatie + cv) ten laatste op 15 april naar ietje.visser@steinerschoolantwerpen.be


Muziekleraar (m/v/x) lagere school (6 u)

Ben je een geschoolde muzikant met een pedagogisch diploma?
Heb je ervaring met of een opleiding in de steinerpedagogie?
Sta je open voor de actualisering van het onderwijs op basis van de specifieke noden van kinderen?

Dan is deze vacature wellicht iets voor jou.
Ze gaat in op 1 september 2018.

Wij zijn namelijk op zoek naar een nieuwe muziekleraar (m/v/x) voor onze groeiende basisschool in de Lamorinièrestraat.
Je zingt en musiceert met de kinderen van de eerste, tweede en derde klas.
En als alles goed gaat, het volgend schooljaar ook met de vierde klas. En het jaar nadien met de vijfde klas. En in 2021 met een volledige lagere school!

Je kan rekenen op de nodige ondersteuning, maar we gaan er wel van uit dat je de opdracht zelfstandig kan waarmaken.

Geïnteresserd? Mail je kandidatuur (motivatie + cv) ten laatste op 15 april naar ietje.visser@steinerschoolantwerpen.be


Word jij onze nieuwe zorgleraar (m/v/x)? (12 u)

Voor volgend schooljaar zoekt de Steinerschool Antwerpen een zorgleraar voor de tweede, derde, vierde, vijfde en zesde klas.

Het is niet niks, zorgleraar zijn.
De zorg in onze school richt zich in belangrijke mate op de motivatie en het welbevinden van de kinderen.
Het stimuleren van zelfstandigheid is hierbij een sleutelbegrip: wanneer een kind de kans krijgt om zichzelf te zijn, met zijn vermogen én zijn onvermogen, kan het een duidelijker zelfbeeld ontwikkelen en een beter zelfgevoel krijgen.
Vanuit dit ‘goed’ basisgevoel ontwikkelt het kind initiatief en creativiteit en kan er een leef- en leerklimaat ontstaan die gebaseerd zijn op verbondenheid en wederzijds respect.

Zorg jij mee voor dit goed basisgevoel?
Je detecteert samen met de klasleraar en de zorgcoördinator de zorgnoden van de kinderen en voert het zorgplan uit dat is uitgewerkt door de zorgcoördinator.

Met deze ene zin verwachten we heel wat vaardigheden, capaciteiten en inzichten.
Want:
Een zorgleraar is ondersteunend*, communicatief* en empatisch*.
Hij heeft een grote affiniteit met de steinerpedagogie en is thuis in de didactische methodes voor taal en rekenen.
Flexibel, teamspirit en levenservaring zijn eveneens onontbeerlijk.

Je kan rekenen op de nodige ondersteuning, maar we gaan er wel van uit dat je de opdracht zelfstandig kan waarmaken.
Lees ook onze visie op zorg (pagina 25)

Geïnteresserd? Mail je kandidatuur (motivatie + cv) naar ietje.visser@steinerschoolantwerpen.be

*naar leraren, kinderen én ouders