Steinerschool Antwerpen Basisschool zoekt een

kleuterleraar m/v/x vanaf 1 september 2017

U beschikt:

  • over een subsidieerbaar diploma
  • ervaring of een opleiding in de steinerpedagogie.

Wij verwelkomen u graag indien u:

  • openstaat voor de actualisering van het onderwijs op basis van de specifieke noden van kinderen
  • kunstzinnig en handelingsgericht wil (leren) werken vanuit de impuls van de steinerpedagogie.

Wij zullen u op alle mogelijke manieren ondersteunen, maar gaan ervan uit dat u zelfstandig de lesopdracht kan waarmaken.

Wij verwachten uw kandidatuur (motovatie + cv) ten laatste vòòr 21 augustus 2017 via e-mail ietje.visser@steinerschoolantwerpen.be