schoolleven

Vakantie

Genieten van rust, tijd maken voor de ander, dichter komen bij jezelf.

U kan ons telefonisch bereiken vanaf maandag 28 augustus tussen 9 u en 15 u.
De eerste schooldag begint op vrijdag 1 september om 8.25 u.

Kalender

De school voor uw kind?

Het onderwijs in een steinerschool is gebaseerd op de antroposofische ideeën van Rudolf Steiner.

De drie-eenheid vormt een rode draad in het gedachtegoed van deze pedagogie.