schoolleven

Zomervakantie

We blazen eventjes uit van het rijkgevulde schooljaar.
U kan ons opnieuw bereiken vanaf 19 augustus.

Kalender

De school voor uw kind?

Het onderwijs in een steinerschool is gebaseerd op de antroposofische ideeën van Rudolf Steiner.

De drie-eenheid vormt een rode draad in het gedachtegoed van deze pedagogie.