schoolleven

Oberufer kerstspel

Het kerstspel: een geschenk van alle leraren aan hun leerlingen en ouders.
Het bestuur en alle medewerkers van onze school heten u van harte welkom op donderdag 21 december om 20 u in de feestzaal (Volkstraat).

Kalender

De school voor uw kind?

Het onderwijs in een steinerschool is gebaseerd op de antroposofische ideeën van Rudolf Steiner.

De drie-eenheid vormt een rode draad in het gedachtegoed van deze pedagogie.