schoolleven

Eindelijk: terug naar school

Alle 299 leerlingen hadden een fijne start bij onze 29 leraren in de drie vestigingen.

Kalender

De school voor uw kind?

Het onderwijs in een steinerschool is gebaseerd op de antroposofische ideeën van Rudolf Steiner.

De drie-eenheid vormt een rode draad in het gedachtegoed van deze pedagogie.