schoolleven

Fijne vakantie!

We zijn terug bereikbaar vanaf maandag 27 augustus.

Kalender

De school voor uw kind?

Het onderwijs in een steinerschool is gebaseerd op de antroposofische ideeën van Rudolf Steiner.

De drie-eenheid vormt een rode draad in het gedachtegoed van deze pedagogie.