Naschools toezicht

Er is naschools toezicht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De school financiert deze dienstverlening voor een deel zelf en vraagt ook aan de ouders een bijdrage.
Het naschools toezicht begint telkens 15 minuten na het einde van de lessen. Is uw kind op dat ogenblik nog op school, dan wordt het automatisch ingeschreven in het naschools toezicht.

Kostprijs
Op maandag, dinsdag en vrijdag:

Ophalen om 15.25 u = 0 euro
Ophalen om 15.45 u = 1,50 euro
Ophalen om 16.00 u = 2,00 euro
Ophalen om 16.15 u = 2,50 euro
Ophalen om 16.30 u = 3,00 euro
Ophalen om 16.45 u = 3,50 euro
Ophalen om 17.00 u = 4,00 euro
Ophalen om 17.15 u = 4,50 euro
Ophalen om 17.30 u = 5,00 euro

Op donderdag:

Ophalen om 12.45 u = 0 euro
Ophalen om 13.00 u = 1,50 euro
Ophalen om 14.00 u = 2,00 euro
Ophalen om 14.15 u = 2,50 euro
Ophalen om 14.30 u = 3,00 euro
Ophalen om 14.45 u = 3,50 euro
Ophalen om 15.00 u = 4,00 euro
Ophalen om 15.15 u = 4,25 euro
Ophalen om 15.30 u = 4,50 euro
Ophalen om 15.45 u = 4,75 euro
Ophalen om 16.00 u = 5,00 euro
Ophalen om 16.15 u = 5,25 euro
Ophalen om 16.30 u = 5,50 euro
Ophalen om 16.45 u = 5,75 euro
Ophalen om 17.00 u = 6,00 euro
Ophalen om 17.15 u = 6,50 euro
Ophalen om 17.30 u = 7,00 euro

Het naschools toezicht eindigt steeds om 17.30 uur. Hebt u uw kind op dat uur niet opgehaald, dan kost dit per begonnen kwartier 5 euro extra (bovenop het gewone bedrag).
Kan u door omstandigheden uw kind niet ten laatste om 17.30 uur ophalen, telefoneer dan even naar degene die toezicht houdt.

Betalingsmodaliteiten
Wil u gebruik maken van het naschools toezicht, dan betaalt u een waarborg van 50 euro voor de hele schoolloopbaan van uw kind (deze waarborg wordt u terugbetaald bij het verlaten van de school).
Maandelijks ontvangt u een factuur met daarin het bedrag dat u dient te betalen voor de tijd dat uw kind de afgelopen maand van het naschools toezicht gebruik heeft gemaakt. De registratie hiervan gebeurt via een scansysteem, waardoor we exact kunnen nakijken hoeveel tijd u van deze dienstverlening gebruik hebt gemaakt. Bovendien verlicht het de administratieve last van de naschoolse begeleiding en is er geen cash geld meer in omloop.
De directeur volgt de betalingen op. Gelieve haar te laten weten naar wie de factuur mag gestuurd worden.
Op het einde van het jaar krijgt u een attest om bij de aangifte van de inkomstenbelasting te voegen.

Naschools toezicht tijdens individuele oudergesprekken tijdens het schooljaar
Hebt u een afspraak met een leraar voor een gesprek na de schooluren, en moet uw kind tijdens dit gesprek in het naschools toezicht opgevangen worden, dan betaalt u daarvoor het gewone tarief.

Naschools toezicht tijdens individuele kindbesprekingen
Het naschools toezicht is gratis tijdens de individuele oudergesprekken over de herfst- en halfjaarlijkse rapportering, het 5-jarigen- en schoolrijpheidsonderzoek.

Huiswerkklas
Vanaf de vierde (en eventueel ook derde) klas kunnen de kinderen naar de huiswerkklas op dinsdag (van 15.30 u tot 16.30 u) en donderdag (van 13 u tot 14 u). De huiswerkklas valt onder het naschools toezicht en is betalend.