Hoe handwerk de hersenen ontwikkelt

Bij een kind dat leert haken of breien kun je waarnemen hoe intelligent dit proces verloopt. Een brei- of haakwerk ontstaat door met de rechterhand ingewikkelde en fijnmotorische bewegingen te koppelen aan precies afgestelde samenwerkende bewegingen van de linkerhand. Deze koppeling levert een nieuwe steek op die aan de vorige wordt toegevoegd.
Via beelden die door de leraar worden aangebracht, krijgt het kind een voorstelling van die beweging. Toch kost het hem moeite om die beweging uit te voeren omdat de wil nog niet mee kan.
Al doende ontwikkelt er zich echter een gevoelig bewustzijn in handen en vingers. Er bestaat niet alleen intelligentie in het hoofd, maar ook in de handen en de vingers. Al oefenend wordt het kind intelligent in zijn wil.
Proefondervindelijk heeft men ook ontdekt dat handwerken een bijzonder dynamische invloed uitoefent op de hersenen. Het deel van de hersenen dat correspondeert met zowel de rechter- als linkerhand en vingers, wordt door de intensieve en precieze bewegingen groter. De soepelheid van de bewegingszin vergroot het overeenkomstige deel in de hersenen en staat in verbinding met andere delen van de hersenen, waardoor samenhangen begrepen kunnen worden.
Dit wijst erop dat de intelligentie van handen en vingers een positieve invloed uitoefent op de hersenen als denkorgaan. En die intelligentie zorgt ervoor dat het kind zijn denken gezond kan ontwikkelen.
Vandaar: een school voor hoofd, hart en handen.