‘Wat wij in deze school veel meer nodig hebben dan in andere scholen, is samenwerking in onderling vertrouwen. Onze school is immers gegrondvest op het principe dat in het geestesleven vrijheid moet heersen. Niet de vrijheid van de leerling om te doen wat hij wil, maar een vrijheid die geen dwang van bovenaf, een staatsinmenging toelaat. (…) Wij kunnen niet, beschermd door de staat, ons werk doen; wij hebben daar ouders voor nodig, die als het ware een muur van vertrouwen om de school heen vormen, waardoor binnen die muur in vrijheid kan gewerkt worden. Ik wil erop wijzen dat de leraren de ouders als goede vrienden nodig hebben.’ (Rudolf Steiner)

Een steinerschool wordt gedragen door de ouders en de leraren van de school.
Telkens opnieuw. Ook al bestaat de school reeds tientallen jaren, iedere generatie bouwt ze opnieuw en herschept ze opnieuw.
Ouders en leraren willen en dragen de school zelf voor hun kinderen. Ze maken er samen, ieder in zijn specifieke rol, zelf de geest van, geïnspireerd door de ideeën van de steinerpedagogie.
Zij willen er verantwoordelijk voor zijn en zijn er ook verantwoordelijk voor in de overtuiging dat dit eigen initiatief net de essentiële voorwaarde is voor warmte en creativiteit in de school, voor kwaliteit die afgestemd is op de ware behoefte en de maat van het kind.
Zo wordt de school de school van de ouders en de leraren en daardoor ook van het kind.

De ouderraad is een enthousiaste groep vrijwillige ouders, samengesteld uit alle klassen: van kleuterschool tot twaalfde klas, zowel van Transvaalstraat als van Volkstraat.
Iedereen die wil, kan deel uitmaken van deze ouderraad. De enige voorwaarde: enthousiast zijn om meer te willen weten over het leven van onze school om daaraan ondersteunend bij te dragen. Samen nemen deze ouders initiatieven zoals een jaarlijkse kerstbeurs of verzorgen ze de catering van de opendeurdag of gaan ze in op vragen van de school als er praktische hulp nodig is.

In de ouderraad zit de hele schoolgemeenschap samen: kleuter, lager en middelbaar, leerkrachten, directie en ouders en alle overleg- en beslissingsgeledingen van de school. Maandelijks wordt er informatie uitgewisseld, toelichting gegeven, worden de bestaande initiatieven gestroomlijnd en worden er nieuwe suggesties verkend. Hierdoor ontstaat een uniek beeld van de school. Het geeft ook de mogelijkheid aan het beleid van de school om weerklank te vinden en om waar te nemen wat er overal gaande is. Veel van wat je de ziel van de school zou kunnen noemen, wordt hier gevormd.

De rol van de ouderraad is adviserend en heeft tot doel om de betrokkenheid van de ouders bij het volledige schoolgebeuren te stimuleren. Via verschillende werkgroepen (bv. verkeer, feestcomité, kriebelteam, eco-werkgroep, ad hoccomités) organiseert de ouderraad verschillende activiteiten. De ouderraad is de unieke plaats bij uitstek om te weten wat er leeft binnen de school en om mee de richting te bepalen waarin wordt gewerkt. Dit is ouderparticipatie op zijn best.
Je kan de ouderraad en de stuurgroep bereiken via ouderraad@steinerschoolantwerpen.be

De organisatie van de ouderraad is in handen van een kleine stuurgroep en een voorzitter.
Het zijn: Lut van Daele (11e klas), Eva Cornelis (2e en 3e klas), Koen Mees (10e klas) en Wilbert Lambrechts (voorzitter, 2e klas).

Terug naar De pedagogie