schoolleven

Meer weten over de steinerpedagogie? Meer weten over onze nieuwe school?

Infoavonden nieuwe school
16 februari om 20 u – Volkstraat 40
22 februari om 20 u – Volkstraat 40

Inschrijven? Tussen 5 en 26 februari op www.meldjeaan.be

Genieten op onze opendeurdag? Zaterdag 19 maart

Meer info http://steinerschoolantwerpen.be/info-inschrijvingen/inschrijvingen/

Kalender

De school voor uw kind?

Het onderwijs in een steinerschool is gebaseerd op de antroposofische ideeën van Rudolf Steiner, die een eerste steinerschool oprichtte in 1919, de Waldorfschüle.

De drie-eenheid vormt een rode draad in het gedachtengoed van deze pedagogie.