schoolleven

Het feest van de lente

Wij vieren Palmpasen op zaterdag 25 maart.
Hartelijk welkom in onze feestzaal om 11.30 u.

Palmpasenstokken klas 1 juf Barbara

Kalender

De school voor uw kind?

Het onderwijs in een steinerschool is gebaseerd op de antroposofische ideeën van Rudolf Steiner.

De drie-eenheid vormt een rode draad in het gedachtegoed van deze pedagogie.