schoolleven

Aanmelden niet gelukt?

En toch graag uw kind op onze school?
De vrije inschrijvingen beginnen op donderdag 26 mei vanaf 9 u, ingang via de Scheldestraat 62.

schoolleven

Kalender

De school voor uw kind?

Het onderwijs in een steinerschool is gebaseerd op de antroposofische ideeën van Rudolf Steiner, die een eerste steinerschool oprichtte in 1919, de Waldorfschüle.

De drie-eenheid vormt een rode draad in het gedachtengoed van deze pedagogie.