schoolleven

Licht in Donker

Drie dagen warmte, gezelligheid en intimiteit
Geschenkenbeurs, toneel, lekker eten

Reservatie toneel
Reservatie restaurant

affiche_LiD_16_17

Kalender

De school voor uw kind?

Het onderwijs in een steinerschool is gebaseerd op de antroposofische ideeën van Rudolf Steiner.

De drie-eenheid vormt een rode draad in het gedachtegoed van deze pedagogie.